Sidecar Factory Club

Sidecar va néixer el 1982 per acullir els gèneres musicals que Barcelona no oferia. Des d’aleshores, el rock, el punk, l’indie, l’experimentació i tots els estils sense cabuda a les radiofórmules, sonen a Sidecar; tant en directe com en sessions de DJ.

Prop de 4000 concerts, sessions de djs 6 nits a la setmana, exposicions i presentacions… Més de 30 anys sacsejant l’underground barceloní.
Sidecar nació en 1982 para acoger los géneros musicales que Barcelona no ofrecía. Desde entonces, el rock, el punk, el indie, la experimentación y todos los estilos sin cabida en las radiofórmulas, suenan en Sidecar; tanto en directo como en sesiones de DJ.

Cerca de 4000 conciertos, sesions de dj 6 noches a la semana, exposiciones y presentaciones… Más de 30 años agitando el underground barcelonés.
Sidecar was born in 1982 to host the music genres that Barcelona lacked. Since then, rock, punk, indie, experimental music and all the styles that didn’t fit in the mainstream, sound loud at Sidecar; played both live and in DJ sessions.

Close to 4000 concerts, DJ sessions 6 nights a week, exhibitions and presentations… More than 30 years rocking Barcelona’s underground

Plaça Reial, 7, 08002 Barcelona, Barcelona, España

Recent Events

Comments

Related Contents